gENRES

 1. Vergaderverslagen

 2. Adviezen

 3. Rapporten

 4. Webteksten

 5. Nieuwsbrieven

 6. Incidentmeldingen

 7. Excuusboodschappen

 8. Slechtnieuwsboodschappen

 9. Aanmaning en rappelbrief

 10. Klachtenreacties

 11. Flyers en brochures

 12. Offertes

 13. Verkoopbrieven

 14. Procedures en instructies

 15. Formulieren